dimarts, 16 d’octubre de 2018

LA COMUNICACIÓ: ELEMENTS I FUNCIONS DEL LLENGUATGELA COMUNICACIÓ. ELS SIGNES ->

 • Elements de la comunicació
 • Funcions del llenguatge
 • Tipus de signes: indicis, icones i símbols.
 • El signe lingüístic
  • Significat, significant i referent
  • La doble articulació del llenguatges: morfemes i fonemesTIPUS DE SIGNES:

 • 1a classificació (pel sentit): visuals/ tàctils/auditius/olfactius/gustatius
 • 2a classificació: (segons Peirce)
  • INDICIS:
   • són naturals
   • relació directa: causa > efecte
    • veim fum---> hi ha foc
    • veim núvols --> possibilitat de pluja
    • veim arc de sant MArtí --> en alguna part plou

  • ICONES: 
   • artificials
   • semblança amb el que representen: 
    • pictogrames
    • emoticones...


  • SÍMBOLS:
   • arbitraris/ (fruit d'un acord o convenció perquè tal cosa "simbolitzi" o "signifiqui" tal altra)
   • no hi ha relació evident entre significat i significant
    • paraules (signes lingüístics), nombres, símbols químics, ... $, +, @,  %, logos...SIGNE LINGÜÍSTIC:
El signe lingüístic és:

 • arbitrari (convencional)
 • lineal
 • immutable
 • doblement articulat (doble articulació: monemes i fonemes)
 • generalitzadorAquesta imatge és prou clarificadora com a resum del tema, però conté algunes imprecisions i hi falta alguna cosa... Comenta-la!


POWERPOINT DE RESUM DE TOTS AQUESTS ASPECTES
ACTIVITAT EN PETIT GRUP. Per entregar: 
1. Quants de significants possibles de la paraula arbre ets capaç d'escriure? I quants de significats coneixes?
2. Per què deim que la paraula CASETA és un signe doblement articulat? Explica-ho. 
3. Indica si aquestes afirmacions són VERTADERES o FALSES i comenta-les: 

 1. El significant i el significat formen part de la llengua. 
 2. El singnificant és la imatge mental del concepte. 
 3. El significat és la imatge acústica del concepte. 
 4. Ferdinand de Saussure contradiu la teoria del signe lingüístic. 
4. Llegiu el text 6 de la pàgina 59 i contestau:
 • Relaciona aquests conceptes amb cada enunciat llegit al text: significant, referent, significat, codi no lingüístic, codi lingüístic, caràcter simbòlic.
  • Comunicació produïda per crits involuntaris instintius.
  • Sons convencionals articulats de manera voluntària
  • Sistema de símbols produïts de manera deliberada. 
  • Representants dels elements de l'experiència, imatge. 
  • Elements de l'experiència. 
  • La paraula ha de denotar la imatge, ha de retolar-la. 
 • Definiu i posau un sinònim de cada una de les paraules següents que apareixen al text: 
  • DELIBERADA
  • ESSÈNCIA
  • CONVENCIONALS
  • ARTICULATS
  • DENOTAR
  • PARAL·LELCORRECCIÓ
ACTIVITAT EN PETIT GRUP. Per entregar: 
1. Quants de significants possibles de la paraula arbre ets capaç d'escriure? árbol, tree, arbre, arvre... I significats? un

2. Per què deim que la paraula CASETA és un signe doblement articulat? Explica-ho. 
fonemes c-a-s-e-t-a  i monemes (cas-eta)

3. Indica si aquestes afirmacions són VERTADERES o FALSES i comenta-les: 

 1. El significant i el significat formen part de la llengua.  V
 2. El singnificant és la imatge mental del concepte. F
 3. El significat és la imatge acústica del concepte. F
 4. Ferdinand de Saussure contradiu la teoria del signe lingüístic. F
4. Llegiu el text 6 de la pàgina 59 i contestau: • Relaciona aquests conceptes amb cada enunciat llegit al text: significant, referent, significat, codi no lingüístic, codi lingüístic, caràcter simbòlic.
  • Comunicació produïda per crits involuntaris instintius. CODI NO LINGÜÍSTIC
  • Sons convencionals articulats de manera voluntària. CODI LINGüÍSTIC
  • Sistema de símbols produïts de manera deliberada. CARÀCTER SIMBÒLIC
  • Representants dels elements de l'experiència, imatge. SIGNIFICATS
  • Elements de l'experiència. REFERENTS
  • La paraula ha de denotar la imatge, ha de retolar-la. SIGNIFICANTS
 • Definiu i posau un sinònim de cada una de les paraules següents que apareixen al text: 
  • DELIBERADA: no instintiva, pensada, voluntària
  • ESSÈNCIA: qualitat intrínseca, ...
  • CONVENCIONALS: fruit d'un acord o convenció
  • ARTICULATS: produïts, emesos...
  • DENOTAR: representar, enunciar
  • PARAL·LEL: equivalent... 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada