diumenge, 1 de desembre de 2019

RAMON LLULLESQUEMA BÀSIC PER PREPARAR EL TEMA: 
1. VIDA: 

2. OBRA: 
 • gran fecunditat (une 243 obres)
 • diferents gèneres i temes: filosofia, mística, teologia, poesia, narrativa, àlgebra, ciència, geometria, astronomia... 
   • místiques i religioses: 
    • Llibre de contemplació en Déu
    • Llibre d'Amic e Amat
   • filosòfiques i científiques:
    • Art abreujada d'atrobar veritat
    • Arbre de la ciència
    • Llibre de la quadratura e triangulatura del cercle
    • Tractat d'astronomia
    • Liber de atcensu et descensu intellectu
   • didàctiques:
    • Llibre de l'orde de Cavalleria
    • Doctrina Pueril
    • Llibre de Gentil e los tres savis
   • "novel·les":
    • Blanquerna (Llibre d'Evast i d'Aloma i de Blanquerna son fill)
     • Explica la vida de Blanquerna com a model ideal de conducta i educació. 
     • Va passant per etapes diferents: es fa monjo -> abat -> bisbe -> papa -> ermità.
     • En cada un dels moments intenta "ordenar" i organitzar el lloc/ les persones que estan sota el seu càrrec. 
     • Obra utòpica i exemplar. 
     • El Llibre d'Amic e Amat s'inclou dins Blanquerna, com si hagués estat escrit per ell. 
    • Fèlix o Llibre de Meravelles:(capítol 7: Llibre de les bèsties)
     • Fèlix viatja pel món meravellant-se de tot...
     • Conté 10 capítols:
      • Sobre Déu
      • Sobre els àngles
      • Sobre el cel
      • sobre els elements
      • Sobre les plantes
      • Sobre els metalls o minerals i l'alquímia
      • Sobre els animals ("Llibre de les bèsties")
      • Sobre l'ésser humà en tots els seus aspectes. 
      • Sobre el Paradís
      • Sobre l'infern. 
    • ****Llibre de les Bèsties: és una història de caire polític, on alguns dels animals lluiten per comandar, es traeixen, tenen vicis i són dolents... i viuen a costa dels altres... Destaquen el Lleó (rei) i la guineu (Na Renard, que és qui mou la intriga de la cort) i la "convivència" entre carnívors i herbívors. 
   • poesia:
    • "Lo desconhort"
    • "Cant de Ramon"
    • "Lo concili"
    • poesies trobadoresques (segons ens conta ell mateix)
3. IMPORTÀNCIA---> CREADOR DEL CATALÀ LITERARI: 
 • llengües usades: CATALÀ, LLATÍ, ÀRAB, OCCITÀ (només conservam obres en català i llatí). [Voluntat d'arribar al màxim de gent possible]
 • escriu sobre tots els temes
 • característiques: 
  • creació de lèxic: incorpora cultismes, pseudoderivats... però també crea paraules (MAGNE> magnificatiu, magnificant, magnificança...)
  • sintaxi senzilla i entenedora (però també amb molta subordinació)
  • ús de símbols, arbres, gràfics, eximplis... (molt didàctic)
Aquestes són algunes de les figures que empra Llull per explicar la seva "Art". 
Vídeo "Phantanticus. El can de Ramon" ( coproducció de Televisió de Catalunya amb La Perifèrica Produccions, Oberón Cinematogràfica, l'Institut Ramon Llull i IB3 (Televisió de les Illes Balears)


RAMON LLULL: CIÈNCIA I ACCIÓ/1
RAMON LLULL: CIÈNCIA I ACCIÓ/2"Jo, Ramon Llull"(Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals)


Exposició "La màquina de pensar: Ramon Llull i l'ars combinatòria!

dijous, 28 de novembre de 2019

GRAMÀTICA 1r BATX


Ahir aquella nina menjava dues taronges vermelles i el fill de na Marta les volia.


AHIR: ADVERBI DE TEMPS
AQUELLA/DUES/EL/NA: DETERMINANTS
NINA/TARONGES/FILL/MARTA: NOMS
MENJAVA/VOLIA: VERBS
VERMELLES: ADJECTIU
I: CONJUNCIÓ
DE: PREPOSICIÓ
LES: PRONOM 1. dos amics especials: SN
 2. ahir vaig anar al cine: SV
 3. molt simpàtic: SAdj
 4. escrivia una carta: SV
 5. a la platja: S prep
 6. més lluny: S Adv
 7. el fill de na Marta: SN
 8. ben avorrit: SAdj
 9. dorms massa: SV
 10. quatre llibres: SN
 11. amb alegria: Sprep
 12. molt alta: S Adj
 13. molt ràpidament: S Adv
 14. massa difícil: SAdj
 15. el llarg camí: SN
 16. He vist el teu ca pel carrer: SV
 17. vivia sol: SV
 18. poc simpàtic: SAdj
 19. molt prest: SAdv
 20. Des de l'any passat: S prep. CATEGORIES GRAMATICALS: EL SUBSTANTIU 


SUBSTANTIUS
1. Subratlla tots els substantius d'aquest text. PISTA: s'indica la quantitat de substantius que hi ha a cada frase: 
(4)Tenia la taula de treball a la finestra que donava al carrer

(10)Les persianes eren pintades de verd, hi havia geranis a l'ampit i un ocell en una gàbia que mai no vaig sentir cantar i que un dia va fugir -una veïna ho explicà, cridant des de la finestra, a la meva portera-. 
TIPUS
2. Classifica els substantius del text a la graella següent.
SUBSTANTIU
CONCRET
ABSTRACTE
PROPI
COMÚ
COL·LECTIU
INDIVIDUAL
ca
x


x

x
taula
X


X

X
públic
X


X
X

balena
X


X

X
pinar
X


X
X

Muro
X

X


X
amor

X

X

X
por

X

X

X
eixam
X


X
X

abella
X


X

X
Marta
X

X


X

GÈNERE
3. Fes el femení de les paraules següents:
europeu EUROPEA              artista ARTISTA    orfe ÒRFENA                        jutge JUTGESSA
actor   ACTRIU                      llop LLOBA            emperador EMPERADRIU    príncep PRINCESA
marquès  MARQUESA          batle BATLESSA   nebot NEBODA                     oncle  TIA
amo MADONA                       comte COMTESSA   sociòleg SOCIÒLOGA       capità  CAPITANA
psicòleg PSICÒLOGA            sogre SOGRA         hereu   HEREVA                 nuvi  NÚVIA

4. Assenyala els noms de les frases següents i escriu-los en femení:
a) El duc i I'emperador són els meus herois.     
DUQUESSA       EMPERADRIU     HEROÏNES

b) El metge del rei és el padrí. METGESSA      REINA     PADRINA
c) El gendre és soci de l'alcalde. NORA     SÒCIA     ALCALDESSA

d) El mestre és el germà del filòleg.  MESTRA      GERMANA     FILÒLOGA

5. Hi ha paraules que tenen un sentit diferent en masculí i en femení:
 • El clau - la clau
  • No puc obrir la caixa forta perquè m'he deixat LA CLAU.
  • Com vols clavar EL CLAU si no tens martell?
 • El llum - la llum
  • LA LLUM  del sol és més potent que la de la lluna.
  • Apaga EL LLUM per favor, que no puc dormir.
 • El pols - la pols
  • El metge li va prendre  EL POLS
  • Vols treure LA POLS dels mobles?

6. Omple els buits amb el determinant (el, la, el, les o un, una, uns, unes) segons convingui.
 • Hauríem de tenir EL costum de rentar-vos les mans abans de dinar.
 • Quan el cambrer ens porti EL  compte marxarem.
 • LA suor li mulla EL front i la cara.
 • Demà et pagaré LA resta de factures i així podrem oblidar EL  deute.
 • EL  dubte que teníem era si el cotxe podria pujar EL pendent .
 • No li agraden ni ELS espinacs, ni ELS llegums, ni ELS tomàquets.
 • Encara es pot veure EL senyal que em va quedar quan em va caure LA dent.
 • Visc en ELS afores del poble.
 • Tenc UN dubte: quan em pagaràs EL deute?
 • M'has de fer EL compte del que han costat ELS espinacs
 • M'agradaria prendre LES postres que duguessin LA xocolata desfeta
 • Tenc LES  dents corcades a causa dels bacteris
 • M'he anat a fer LES anàlisis de sang.
 • Han llevat EL senyal de trànsit de la cantonada

7. Subratlla la forma adequada de les paraules entre parèntesi, segons el sentit que tenen en l'oració:

-Tinc (el salut / la salut) molt bé segons el metge.
-Sovint, quan escric m’oblido d’escriure (un coma / una coma).
-Avui la mare m’ha dit que havia de treure (la pols / el pols) de l’habitació.
-A (el fi / la fi) de la classe anirem a dinar.
-La meva taula de treball a diari presenta (una ordre / un ordre).
-A l’interplanetari vaig veure (el terra / la terra) força bé.
-M’he punxat el peu amb (una clau / un clau) d’un fuster.
-Al magatzem de casa no hi entra (la llum / el llum).

NOMBRE
8. Escriu el plural dels següents mots. Alerta a l'ortografia!

acordió ACORDIONS              adreça ADRECES         aigua AIGÜES      pi PINS     raça  RACES
arròs ARROSSOS       àlbum ÀLBUMS      americà AMERICANS    amiga AMIGUES    gas GASOS
marge MARGES    ànec ÀNECS    bosc BOSCS/ BOSCOS     botó BOTONS      camí  CAMINS
butaca   BUTAQUES    cafè CAFÈS      carbó CARBONS     feix FEIXOS   quiosc QUIOSCS/ QUIOSCOS
curs CURSOS    greix GREIXOS    tipus TIPUS     dilluns DILLUNS     llapis LLAPIS
pluja PLUGES    os OSSOS   bacallà BACALLANS    desig DESIGS/ DESITJOS   veí VEÏNS

(VES A LA PÀGINA SEGÜENT, CONSULTA LES NORMES I REALITZA LES ACTIVITATS SOBRE ELS NOMS)


ADJECTIUS:

GENTILICIS DE LES ILLES BALEARS
LLISTAT DE GENTILICIS D'ARREU DEL MÓN
DICCIONARI DE TOPÒNIMS I GENTILICISACTIVITATS (QUADERN)
Completa la graella amb les diverses formes dels adjectius. Alerta! Hi ha alguns adjectius invariables!
Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural
simpàticlleigboigfeliçlliurejoveroiggrosporuccovardestudiósfàcil


GENTILICIS: recorda que els gentilicis indiquen el lloc de procedència. Generalment es fan afegint un d’aquests sufixos al topònim (nom del lloc):
-ès/ -esa                       -er/ -era                              -í/ -ina


-à/ -ana                       -eny/ -enya

***Completa la llista de noms de lloc amb el totes les formes del gentilici que els correspon:

 1. DINAMARCA: 
 2. ITÀLIA:                                                         
 3. FRANÇA:                                          
 4.  AMÈRICA:
 5. MENORCA:
 6.  ANGLATERRA:
 7. EIVISSA:
 8.  CANADÀ:
 9. FORMENTERA:
 10.  COLÒMBIA:
 11. MAÓ: 
 12.  MARROC:
 13. CIUTADELLA: 
 14.  BOLÍVIA:
 15. BARCELONA:
 16.  EQUADOR:
 17. VALÈNCIA: 
 18.  URUGUAI:
 19. MADRID:
 20.  BRASIL:
ADJECTIUS correcció 1r ESO
Completa la graella amb les diverses formes dels adjectius. Alerta! Hi ha alguns adjectius invariables!
Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural
simpàtic
SIMPÀTICA
SIMPÀTICS
SIMPÀTIQUES
LLEIG
lletja
LLETJOS/LLEIGS
LLETGES
BOIG
BOJA
Boigs/ bojos
BOGES
FELIÇ
FELIÇ
FELIÇOS
felices
LLIURE
LLIURE
lliures
LLIURES
JOVE
JOVE
JOVES
joves
roig
ROJA
ROIGS/ROJOS
ROGES

GROS
grossa
GROSSOS
GROSSES
poruc
PORUGA
PORUCS
PORUGUES
COVARD
COVARDA
covards
COVARDES

ESTUDIÓS
ESTUDIOSA
ESTUDIOSOS
estudiosos

fàcil
FÀCIL
FÀCILS
FÀCILS***Completa la llista de noms de lloc amb el gentilici masculí i femení que els correspon:

 1. DINAMARCA: danès, danesa, danesos, daneses
 2. ITÀLIA: italià italiana italians italianes
 3.     FRANÇA: francès , francesa, francesos, franceses
 4. AMÈRICA: americà americana americans americanes
 5. MENORCA: menorquí menorquina menorquins menorquines
 6.  ANGLATERRA: anglès anglesa anglesos angleses
 7. EIVISSA: eivissenc eivissenca eivissencs eivissenques
 8.  CANADÀ: canadenc canadenca canadencs canadenques
 9. FORMENTERA: formenterer formentera formenterers formentereres
  •  /formenterenc formenterenca formenterencs formenterenques
 10.  COLÒMBIA: colombià colombiana colombians colombianes
 11. MAÓ: maonès maonesa maonesos maoneses
 12.  MARROC: marroquí marroquina marroquins marroquines
 13. CIUTADELLA: ciutadellenc ciutadellenca ciutadellencs ciutadellenques
 14. BOLÍVIA: bolivià boliviana bolivians bolivianes
 15. BARCELONA: barceloní barcelonina barcelonins barcelonines
 16. EQUADOR: equatorià equatoriana equiatorians equatorianes
 17. VALÈNCIA: valencià valenciana valencians valencianes
 18.  URUGUAI: uruguaià uruguaiana uruguaians uruguaianes
 19. MADRID: madrileny madrilenya madrilenys madrilenyes
 20.  BRASIL: brasiler brasilera brasilers brasileres • Anotau en el quadern els exemples que trobeu oportuns, sobretot els casos en què us hagueu equivocat. 
DETERMINANTS