diumenge, 6 de gener de 2019

DIFTONGS I HIATS, DÍGRAFS. ACCENTUACIÓ I DIÈRESI

ENLLAÇOS A UNITATS DIDÀCTIQUES AMB ACTIVITATS I JOCS:

DIFTONGS: dues vocals en la mateixa síl·laba, sempre hi ha una I o una U.


 • DECREIXENTS: forta > dèbil (i/u)
  • ai, ei, ii, oi, ui, au, eu, iu, ou, uu  (tau-la, ei-na, correu, ou, nau...)

 • CREIXENTS: dèbil (i/u) > forta (a/e/o)
  • Grups QUA, QÜE, QÜI, QUO i GUA, GÜE, GÜI, GUO (llengües, guant...)
  • Inici de paraula: IO-DE, IO-GURT, HIE-NA
  • Grups de tres vocals: s'uneixen les dues darreres...> mo-UEn, jo-IA


HIATS: dues vocals al costat, però no a la mateixa síl·laba. 
 • Dues vocals fortes: A-E-roport, tE-A-tre, cO-A-la, pO-E-ma
 • Possible diftong però la i duu accent o dièresi: PA-ÍS, PA-Ï-SOS...
 • Possible diftong creixent però no és cap grup (gua, qua...) ni està a principi de paraula ni està amb un grup de tres vocals: policI-A, històrI-A, possessI-Ó


DÍGRAFS: dues lletres que formen un sol sol. N'hi ha que se separen i que no se separen.
 • se separen: caR-R-o, paS-Sa, despaT-Xar, cuI-Xa, aL-Lot, ..
 • no se separen: ca-LLau, ca-NYa, a-QUes-ta, de-sIG ...
ACTIVITATS DE DIFTONGS I DÍGRAFS


EXERCICIS 1 I 2 PÀGINA 21

ACCENTUACIÓ

 • En primer lloc recorda que en català tenim dos accents: OBERT à i tancat í
À sempre accent OBERT                     Í i Ú sempre accent TANCAT
È (cafè, perquè)               É (més, després)
Ò (però)               Ó (camió)


dóna-dona
vénen-venen
...

REMARQUES: ALGUNES PARAULES DIFÍCILS. 


 • Fixa't si duen o no accent i indica si són AGUDES, PLANES O ESDRÚIXOLES: 
acne, elit, atmosfera, hoquei, aurèola, quàdriceps, cautxú, diòptria, futbol, handbol, iber, timpà, intèrfon, radar, interval, fluor, medul·la, tiquet, olimpíada, Hèlsinki, omòplat, víkings, rèptil, torticoli, període, míssil, Marràqueix, Etiòpia, rubèola, tèxtil, Tibet, oboè, esperit, xandall, èczema, pneumònia. 


SOLUCIÓ:
 • AGUDES: elit, hoquei, cautxú, futbol, handbol, iber, timpà, radar, interval, fluor, tiquet, Tibet, oboè, esperit, xandall.
 • PLANES: acne, atmosfera, intèrfon, medul·la, omòplat, víkings, rèptil, torticoli, míssil, Marràqueix, tèxtil.
 • ESDRÚIXOLES: aurèola, quàdriceps, diòptria, olimpíada, Hèlsinki, període, Etiòpia, rubèola, èczema, pneumònia. 
DIÈRESI:

Es posa en dos casos: 
 • per marcar que en els grups GUE,QUE, GUI, QUI la U ha de sonar: GÜE, QÜE, GÜI. QÜI (ex.10 fotocòpia)
 • per rompre un diftong (si no es pot accentuar): DU-IA (diftong)---> CON-DU-Ï-A (HIAT)

REMARQUES: 
 • SOLEN DUR DIÈRESI MOLTES FORMES DELS VERBS EN -AIR (AGRAIR), -EIR, -OIR, -UIR (CONDUIR...)
 • SOLEN DUR DIÈRESI PARAULES DERIVADES D'ALTRES AMB UNA I TÒNICA: ILLA> AÏLLAT, VEÍ> VEÏNAT, VEÏNADA...
PERÒ NO POSAM DIÈRESI:
 • SI ES POT POSAR ACCENT: PA-ÍS
 • EN L'INFINITIU, EL GERUNDI, EL FUTUR I EL CONDICIONAL DELS VERBS EN -AIR, EIR,OIR, UIR: CONDUIR, CONDUINT, CONDUIRÉ, CONDUIRIA (però conduït, conduïm...)  (exercici fotocòpia 14)
 • COMPOSTS AMB PREFIXOS COM: coIncidir, preInscripció
 • SUFIXOS -ISME, -ISTA: egoisme, altruita, europeisme... (Però alerta: LLUÏSME, PROÏSME)
 • TERMINACIONS -US, -UM: pòdIUm
Exercici oral 4 pàgina 22 i fotocòpia 17


TASCA:

 • Fer exercicis del llibre
  • 3, 5, 6, 7 pàgina 22; 
  • 6 p.28 i 6 p.29.

[Es recomana que aneu fent pel vostre compte les activitats interactives dels enllaços.]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada