divendres, 18 d’abril de 2014

GUIÓ PER A LES EXPOSICIONS ORALS DEL CLUB DE LECTURA (2n batx)


EXPOSICIÓ ORAL (entre 10-15 minuts)
GUIÓ BÀSIC (per a novel·les i obres teatrals)
 1. Per què s'ha triat aquest llibre? Ha complert les expectatives?
 2. Autor/ situació dins l'època estudiada (i el temari).
 3. Narrador
 4. Personatges principals i secundaris.
 5. Lloc/ llocs en què es desenvolupa la història.
 6. Temps:
 • Intern: quant de temps passa del principi al final
 • Extern: època en què es situa.
 1. Argument breu
 2. Opinió personal (argument i temàtica, personatges, ritme de la història, acció, ...) i recomanació (o no) justificada. Altres: importància per a la matèria estudiada, què s'ha après...
 3. Torn obert de preguntes.

En el cas de llibres de poesia, els punts 3,4,5,6 i 7 s'hauran de reformular:s'haurà de comentar la temàtica del poemari, s'hauran d'explicar com a mínim 5 poemes i el seu sentit i també s'haurà de parlar de la part formal.
Si es tracta de contes se n'hauran d'explicar -narrador, argument, lloc, temps i argument-com a mínim cinc.
En cas d'assajos s'hauran d'obviar els punts 3,4,5,6,7 i s'explicarà el tema i el sentit/objectiu de cinc d'ells com a mínim. A més, s'haurà de comentar l'estil que empri l'autor.

FORMA DE VALORACIÓ
 1. CONTINGUT: demostració que s'ha llegit el llibre, s'ha entès i s'ha treballat per exposar. Relació de l'obra i l'autor amb la matèria/època estudiada a classe.
 2. FORMA:
 • Adequació.
 • Coherència: idees relacionades, estructurades, ordre...
 • Cohesió i correcció: domini de la llengua, bona pronúncia, vocalisme, consonantisme, lèxic...
 • Planificació: preparació adequada de l'exposició, domini del tema, capta l'atenció..

****Per fer l'exposició es pot preparar (si es vol) un presentació en powerpoint, per exemple.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada