dimarts, 4 de novembre de 2014

REMARQUES D'ORTOGRAFIA I EXPRESSIÓ

Expressió/ puntuació/ concordança
No es posa coma entre subjecte i predicat.
No es deixen fragments sense verb! Un verb és la part més important de tota oració.
RECORDA: coma és pausa curta, punt és pausa llarga i punt i coma és pausa intermitja.
Si has d'aclarir res pots usar dos punts o parèntesi.
S'han d'evitar les repeticions: usa sinònims, pronoms, ...
Alerta amb la concordança! “pots tenir els orígens i adaptar-se”--- “ADAPTAR-TE”, “els que odien... no té perquè fer-ho...”----- “NO TENEN”, “tenen un pensament estancat i només accepta...”--- “només ACCEPTEN”.
Els títols de llibres s'escriuen subratllats. Els títols d'articles i de revistes o diaris, entre cometes.
Noms de mesos en minúscula: gener, maig...
Abreviacions: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a...
Ortografia
El Complement Directe no duu preposició: s'ha d'escriure per exemple “agafà Hitler com a model”, “imitam la societat”, “estimam la nació” (no “agafà a Hitler” ni “imitam a la societat” ni “estimam a la nació”).
Degut a” està malament, millor usar A CAUSA DE
DES DE va separat i des de que està malament, és DES QUE.
Influir/ influint/ influït/ influïren/ influirem...
Paraules femenines començades amb i o u àtones no s'apostrofen: la història, la il·lustració,
En quant a... està malament; s'ha d'escriure QUANT A o PEL QUE FA A, EN RELACIÓ A...
Per què? Perquè... (pregunta separat; altres casos, junt)
Què du accent si és pregunta o duu preposició davant: Què?, En què, de què, amb què...
interès, algun, església
Alerta! Conèixer/ néixer
Un altre llibre, però una altra obra.
Contraccions: al, del, pel...


GRAMÀTICA
  • S'ha de vigilar la CONCORDANÇA verbal, nominal, les persones (no xerrar de tu i després d'ells)
  • Convé no repetir. Tornar a llegir el text abans de donar-lo per vàlid. Us adonareu si hi ha repeticions...
  • El Complement directe NO DUU PREPOSICIÓ: rebutgen els companys (NO ALS COMPANYS), convida els altres (NO ALS ALTRES), afectaran la llengua (NO A LA LLENGUA)

ORTOGRAFIA:
MALAMENT
*Les persones ens queixam de que els aparells...
*el fet de que.../ la idea de que...
*al igual, a l'igual que
*Foix, al guanyar..
*Gerundis en -guent són incorrectes: tenguent
ens queixam que...
el fet que/ la idea que...
igual que
en guanyar/ quan va guanyar
tenint

què: què? / de què, amb què, en què...
que: li va dir que no, el nin que va venir, fes el que vulguis...

Una anàlisi cronològica (femení)
Un costum/ els costums/ un avantatges i un desavantatge (masculí)
Altre/ altra

ERROR IMPORTANT:
*LO NEUTRE INCORRECTE: a lo millor, a lo seu, lo extern, lo propi...
SOLUCIONS CORRECTES: tal volta, a les seves coses, allò extern, allò propi, el que és seu, el que és propi, ....AQUESTES PARAULES SÓN BÀSIQUES:

influir, influïren, influït/ influïda...,
introduir, introduïren, introduïts...
constituïts,
la història, la utilització, la ideologia, la importància, la introducció
estendre, esplendor, estenedor, extensió, estranger
milions, doblers...


MALAMENT
A jo
a mi
ve
Desde, desdel
des de/ des del
bo
origens
orígens
llengues
llengües
calificatiu
qualificatiu
posesiu
possessiu
trata
tracta
escritor
escriptor
tambe
també
olvidat
oblidat
sebre
saber
crisis
crisi
anyorar
enyorar

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada