dimarts, 4 de novembre de 2014

REMARQUES BÀSIQUES PER ALS EXÀMENS

 • Prepara bolígraf, llapis (per si has de fer esquemes) i TÍPEX!!!!
 • En els textos explicatius (preguntes 1, 2, 3, 6 i 7) NO hi ha d'haver OPINIÓ.
 • Abans de començar a escriure convé que facis un ESQUEMA de les idees més importants i vagis seguint-lo: així redactaràs de manera més ordenada. No et precipitis a contestar!
 • No donis res per sabut. S'ha d'explicar tot amb detall.
 • Abans de donar res per fet, torna-ho a llegir i mira si s'entén el que vols explicar.


 • Si us demanen escriure un TÍTOL al text, s'ha d'argumentar amb detall la raó. NO basta dir “perquè resumeix la idea essencial del text”. Quina és aquesta idea? Per què aportau tal o tal altra paraula?
  Convé, a més, primer pensar “de què tracta el text que he llegit?” . Això serà el tema... I un cop que tengueu clar el tema podreu pensar un títol. Recordau que sol ser un Sintagma Nominal, però que també podeu posar una oració (no gaire llarga) o un sintagma preposicional. A més també es podeu usar metàfores, hipèrbatons, fer l'oració interrogativa, posar una espècie de subtítol... (p.e.: 2n de batxillerat: un curs a bon ritme”


 • PREGUNTA 4: es demana que analitzeu i comenteu el contingut del text, l'opinió de l'autor sobre el tema de què tracta... Per això el més important és que primer de tot mireu de comprendre'l bé i amb detall. Llavors, si heu de posar cites, les heu d'anotar entre cometes i explicar, comentar i analitzar. Altrament, no està permès copiar literalment el que diu l'autor.
  No comenceu les vostres respostes amb un “que...” o un “quant a...”; hi ha d'haver una preparació, introducció al tema... “En aquest text es nota que l'autor està d'acord amb... ja que ...”


 • PREGUNTA 5 (REDACCIÓ: TEXT ARGUMENTATIU)
 • Convé que faceu una pluja d'idees i un petit guió o esquema abans de començar a redactar. D'aquesta manera el text apareixerà més ordenat i cohesionat i podreu escriure unides idees semblants.
 • Es recomana posar-hi un títol.
 • Formalment la visió ha de ser de quatre paràgrafs (o més) bastant clars, el primer i el darrer més breus. El text argumentatiu té tres parts: INTRODUCCIÓ (TESI I OPINIÓ INICIAL en un paràgraf breu), ARGUMENTS (un o més paràgrafs amb les raons) i CONCLUSIÓ (OPINIÓ FINAL en un paràgraf breu).
 • Introducció: s'ha de “preparar” el tema que es comentarà. No s'ha d'abordar directament com si tothom sabés de què xerrau.
 • Els arguments s'han de desenvolupar de manera ben aclaridora, amb exemples, cites, explicacions clares... No basta enunciar-los.
 • La conclusió recull la idea introduïda en la introducció i desenvolupada en els arguments. És un “tancament” del text.
 • No convé citar el text que del comentari. Imaginau que és un altre document. Si voleu citar algun fragment com a reforç del vostres arguments s'han d'anotar les dades: nom de l'autor, on està publicat i quan, a més de la cita que aporteu.
 • Alerta a les repeticions d'idees. Quan s'ha explicat un argument no l'heu de tornar a dir d'una altra manera.


 • Llargada aproximada de l'examen:


Pàgina 1:
preguntes 1, 2, 3, 4
Pàgina 2: preguntes 4,5
Pàgina 2: pregunta 6
Pàgina 4: pregunta 7

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada