dilluns, 14 de desembre de 2015

AUTOAVALUACIONS SEGON D'ESO

AQUÍ TENS LES AUTOAVALUACIONS DELS DIFERENTS TEMES DE SEGON D'ESO. 
**** A part que és una bona manera de repassar els temes explicats, si fas correctament les autoavaluacions, sumaràs alguns positius en la nota de feina. 

****COM QUE L'ACTIVITAT ESTÀ PLANTEJADA PERQUÈ SIGUI BREU I RÀPIDA, PODEU ESCRIURE LES RESPOSTES EN UN MISSATGE A L'APARTAT DE COMENTARIS D'AQUESTA ENTRADA.
 • si teniu correu electrònic de gmail, introduïu-lo.
 • si no, escriviu el vostre nom abans de començar les activitats. 

Tema 1
Llegiu atentament el text de la pàgina 38 i contestau les preguntes següents en l'apartat de comentaris: 

1. La resposta de l'activitat 62 és ...................................................................

2. Les respostes de l'activitat 63 són ................................ (motius que l'impulsen a escriure) i ........................ (l'autor renuncia a desenvolupar aquesta funció)

3. Les respostes de l'activitat 64 són: 

 • ................... hort
 • fins ............... any 
 • .......................antic baró
4. Per què apostrofam l'única, però no la història? (Es valorarà la resposta ben explicada)

5. Quina categoria gramatical són les paraules "avui", "aleshores" i "satisfactòriament"?

6. La paraula "capital" pot ser a la vegada un nom i un adjectiu. 
 • Troba en el text un sintagma en què la paraula "capital" faci d'adjectiu. 
 • Escriu una frase on capital faci de nom.
7. Troba en el text un sinònim d'aquests adjectius:
 • superficial
 • interior
 • extraordinària
8. Escriu els antònims de:
 • madur: ..............
 • legítim: ..................
9. Què vol dir que els casaments dels criats tenien lloc PER DISPOSICIÓ DIRECTA dels amos?

10. Defineix o posa sinònims de les paraules següents, que surten al text: 
 • elogi
 • terratinent
 • hisenda
 • enigma
 • afer
 • llogaret


TEMA 2. LLEGEIX EL TEXT DE LA PÀGINA 64 I CONTESTA

1. La resposta a la pregunta 65 és .............................
2. La resposta a la pregunta 66 és ..............................
3. Les respostes a la pregunta 67 són..............................................  i .........................................
4. Lesrespostes a la pregunta 68 són ............................................. i ....................................
5. Realitza l'exercici 69 i contesta: el verb és .............................. i les dues formes que es demanen són ............................... i ..............................
6. Escriu les sis paraules que has trobat que et demana l'exercici 70.
7. Escriu almenys 8 paraules de les que et demana l'exercici 71.
8. Escriu correctament les dues paraules presentades.
9. Respon quina afirmació és la correcta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada