dimarts, 12 de maig de 2020

TEXT EXPOSITIU (O EXPLICATIU) (TEMA 6)

1. DEFINICIÓ
2. TIPUS
3. ESTRUCTURA
4. CARACTERÍSTIQUES


1. DEFINICIÓ: l'exposició o explicació és un tipus de text que informa i presenta informació sobre un tema determinat. 

2. TIPUS:

 • divulgatius: informen d'un tema en general i són perquè els pugui entendre tothom. Llibres de text, conferències, exposicions orals... 
  • definicions: textos expositius molt breus on s'explica el significat del concepte. 
 • especialitzats: són textos molt elaborats que has de saber del tema per entendre'ls. Per exemple, serien articles científics o lleis... 


3. ESTRUCTURA: (3 parts)
 1. PLANTEJAMENT (INTRODUCCIÓ). DIR DE QUÈ ES PARLARÀ, QUÈ S'EXPLICARÀ (PRESENTAR EL TEMA)
 2. DESENVOLUPAMENT (COS). PARLAR/ EXPLICAR EL TEMA (DIFERENTS APARTATS)
 3. SOLUCIÓ (CONCLUSIÓ). DIR DE QUÈ S'HA PARLAT, QUIN TEMA S'HA EXPLICAT.

4. CARACTERÍSTIQUES:
 • neutres i objectius: no hi ha opinions personals
 • claredat i precisió
 • oracions declaratives: presenten fets reals
 • verbs en present
 • predominen els noms damunt els adjectius
 • empren terminologia específica de cada àmbit (si són especialitzats, molt molt específica)
 • moltes vegades s'adjunten llistes, esquemes, gràfics... per ajudar a la comprensió
 • també hi apareixen exemples perquè la informació sigui el màxim d'entenedora possible.
 • connectors:
  • de causa: ja que, perquè...
  • d'oposició: amb tot, tanmateix..
  • de conseqüència: per tant, doncs...
  • de complementarietat: d'una banda, d'altra
  • organitzatius: en primer lloc, per acabar, en conclusió, finalment...REDACTA UN TEXT EXPLICATIU A PARTIR D'AQUEST ESQUEMA


Cap comentari:

Publica un comentari