dimecres, 1 de febrer de 2017

SOCIOLINGÜÍSTICA

 1. Introducció. Conceptes bàsics:
 • comunitat lingüística/ grup lingüístic
 • àmbits d'ús
 • normes d'ús
 • llengües minoritàries (vs majoritàries) / llengües minoritzades (minorització)
 • Estandardització: normativització (o codificació) + normalització
 • Llengua oficial/ cooficial
 • Llengua pròpia i llengua històrica

  • monolingüisme/ multilingüisme
  • BILINGÜISME:
   • definició
   • tipus: individual, territorial i social
   • El mite del bilingüisme: monolingüisme unilateral (o unidireccional)
   • Bilingüe/ bilingüista
  • DIGLÒSSIA: definicions (de Ferguson i de Fishman)
   • CONFLICTE LINGÜÍSTIC:
     • definició
     • passes
     • Solucions possibles:
       • SUBSTITUCIÓ LINGÜÍSTICA: causes i fases. Bilingüització i monolingüització.
       • NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: factors, actuacions. Casos de normalitzacions reeixides.
   • Models de planificació lingüística en estats multilingües: cap reconeixement, protecció de minories, plurilingüisme institucional, federalisme lingüístic i autonomia lingüística. Exemples.

   Cap comentari:

   Publica un comentari a l'entrada