divendres, 9 de juny de 2017

TREBALL MONOGRÀFIC I EXPOSICIONS ORALS

INFORMACIÓ EN LES PÀGINES 106 I 130 DEL LLIBRE DE TEXT


UN TREBALL MONOGRÀFIC O UNA EXPOSICIÓ ORAL SÓN: 

 • TEXTOS EXPLICATIUS:
  • OBJECTIUS
  • CLARS
  • COMPLETS

 • ESTRUCTURA D'UN TREBALL ESCRIT: (p.130)

 1. PORTADA: títol del treball i dades personals
 2. ÍNDEX: apartats i subapartats que tendrà el treball ( es posa en quin número de pàgina es podran trobar)
 3. TREBALL
  1. INTRODUCCIÓ del TREBALL: de què es parlarà? Metodologia? Parts? 
  2. COS: el treball estructurat en diferents seccions segons de què es tracti. 
  3. CONCLUSIÓ: recull/ resum del més destacat del que s'ha explicat. 
 4. BIBLIOGRAFIA: llistat d'obres consultades,articles, pàgines web...*
 5. (Hi pot haver un annex o apèndix si es creu convenient)


 • CARACTERÍSTIQUES LINGÜÍSTIQUES: 
  • lèxic específic de cada tema (si expliques un tema de naturals no usaràs les mateixes paraules que  a literatura)
  • usar exemples, sinònims i aclariments---> tot ha de quedar ben explicat
  • 3a persona impersonal (s'explica) i 1a persona plural (explicarem)
  • objectivitat----> NO HI HA OPINIÓ! 
  • S'empren connectors. Recordau especialment els d'ORDRE: en primer lloc, en segon lloc, per acabar, finalment...

RECORDAU: 
 • Convé introduir cites entre cometes dins el text per reforçar el que es va explicant: 
  • Si són d'entre 1 i 3 línies, dins el mateix paràgraf.
  • Si són més llargues, es posa amb un punt i apart.
  • A vegades es poden posar notes a peu de pàgina o notes a final del text. 
 • *Com se citen les fonts bibliogràfiques? (BIBLIOGRAFIA)
LLIBRES
RODOREDA, M.: La plaça del Diamant. (col·lecció Y, número d'ordre) Editorial X, any. 


ARTICLES
LLINATGE, Inicial del nom: "títol de l'article", "revista o diari on surt", número, pàginA. 


Per exemple (inventat)

RICHARD, R: "El món dels videojocs i l'animació", "L'Avenç", núm. 33, pàgines 3-4. 

WEBS I BLOGS
XARXADEPLOMES http://xapxarxadeplomes.blogspot.com.es/2017/05/repas-pronoms-febles.html [11/5/17]

EN UNA EXPOSICIÓ ORAL, podem tenir en compte pràcticament els mateixos criteris, tot i que s'obvien els apartats com índex o bibliografia, que trobarem en un treball escrit.

Se sol fer:

 1. INTRODUCCIÓ:tema, parts que s'explicaran, metodologia, fonts del treball (és a dir, es diu DE QUÈ es parlarà)
 2. EXPOSICIÓ: l'estructura bàsica depèn del tema (no és el mateix explicar un moviment literari que parlar d'un fet històric o d'un tema de naturals). Però bàsicament podrà tenir INTRODUCCIÓ, COS I CONCLUSIÓ. 


ÀUDIO 6 (escoltar una exposició oral)


... I ARA...

EXPOSICIONS ORALS 4t ESO (a partir del 12 de juny)
En grups de dos alumnes o individualment s'haurà de preparar una exposició oral d'uns 20 minuts com a màxim sobre un dels autors de la literatura catalana del segle XX proposats:

AUTORS

 • Poesia: 
  • Miquel Martí i Pol
  • Salvador Espriu
  • Vicent Andrés-Estellés
  • Blai Bonet
  • Maria Mercè Marçal
  • Pere Quart
  • Gabriel Ferrater
  • Josep M.LLompart
  • Miquel Àngel Riera
  • Carles Riba
  • Joan Brossa
  • Josep M. de Sagarra
 • Teatre: 
  • Alexandre Ballester
  • Josep M. de Sagarra
 • Narrativa/ contes: 
  • Pere Calders
  • Quin Monzó
 • Narrativa/ novel·la: 
  • Baltasar Porcel
  • Manuel de Pedrolo
  • Carme Riera
  • Maria Antònia Oliver
 • Narrativa/assaig: 
  • Josep PlaL'ESTRUCTURA serà:

1. Presentació: de què es parlarà?
2. EXPOSICIÓ:
 • Biografia breu
 • Context: època/ gènere...
 • Obra
  • Obres
  • Característiques
 • Presentar un exemple (poema més important, conte, fragment de text) i comentar. 
3. Conclusió


Requisits: 
 • S'han d'emprar recursos audiovisuals (prezi, powerpoint, padlet, moviemaker, youtube...)
 • Hi ha d'haver una petita part didàctica per als companys (per exemple, repartir un poema i comentar, escoltar i emplenar buits, fer preguntes, fer una activitat, prendre apunts ...).
 • La duració no excedirà els 20 minuts, de manera que a cada classe en puguem fer dues. 
 • Es pot fer individual o en parelles. 
 • Els altres alumnes hauran de fer una valoració crítica sobre l'exposició dels companys. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada