divendres, 20 de març de 2020

LLIBRES DE CAVALLERIES I NOVEL·LES CAVALLERESQUES
INFORMACIÓ MOLT COMPLETA SOBRE EL TEMA  (i específicament sobre TIRANT LO BLANC)Informació del blog "L'univers de la literatura a l'IES ALbuhaira"
PRESENTACIÓ DE TIRANT LO BLANC (Josep Fornés i Llorenç FLorit, exalumnes de l'IES ALBUHAIRA):
https://docs.google.com/presentation/d/1oThPWmdpQYEj9dftok1CTcGIkyBF2RH1VSqlywLPCm0/edit?usp=sharing

Sobre Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc
Sobre Tirant lo BlancAuca JOANOT MARTORELL


INFORMACIÓ SOBRE CURIAL E GÜELFA

pOWERPOINT SOBRE CURIAL E GÜELFA


LA NARRATIVA CAVALLERESCA s. XIII-XV
 • INTRODUCCIÓ: Els cavallers i l’orde de cavalleria.
 • ORÍGENS: ELS LLIBRES DE CAVALLERIA. Característiques i exemples.
 • EVOLUCIÓ: LES NOVEL·LES CAVALLERESQUES. Tirant lo Blanc i Curial e Güelfa

INTRODUCCIÓ. Els cavallers i l’orde de cavalleria.
El el si de la societat feudal, els cavallers eren una classe social superior i molt valorada, que tenien la missió de mantenir l’ordre i la justícia, servir i defensar el seu SENYOR, el Rei, l’església i els febles o desvalguts (viudes, orfes...), així com també ser hàbils en justes i tornejos. Aquesta darrera missió, més aviat de diversió i festiva, és la que dona lloc al tractament de la cavalleria com a tema literari. Els cavallers són retratats com a herois que cerquen l’honor i la glòria, per la qual cosa viatgen d’un lloc a l’altre a la recerca d’aventures.

ORÍGENS. ELS LLIBRES DE CAVALLERIA
Els anomenats LLIBRES DE CAVALLERIA, apareguts i conreats a les corts franceses i occitanes del segle XII, segueixen l’esquema de l’anomena «Roman»: narracions en versos octosíl·labs apariats, anomenades també «noves RIMADES». Expliquen la «quest» o recerca del protagonista en un viatge ple d’aventures. Solen novel·lar antigues llegendes cèltiques de l’anomenada «Matèria de BRETANYA», que conté els cicles de «Tristany i Isolda», la recerca del Sant Graal i, sobretot, el cicle del Rei Artús i els cavallers de la Taula REDONA

Es caracteritzen per:
 • tenir gran dosi de fantasia i irrealitat.
 • els herois són sobrehumans, inversemblants, amb poders, força...
 • aparició d’elements i personatges fantàstics: ESPASES MÀGIQUES (EXCALIBUR), GEGANTS, FADES ,... 
 • són narracions escrites en VERS (OCTOSÍL·LABS APARIATS)
 • se situen en un TEMPS remot, antic, indeterminat i llegendari
 • els llocs són irreals, desconeguts, exòtics, mítics... per exemple «Camelot».

Els autors més destacats d’aquests tipus de narració són Chrétien de Troyes (que va escriure cinc llibres de cavalleria a partir de llegendes orals existents i és considerat el creador de la novel·la artúrica) i Maria de França (que va escriure històries breus de caire amorós, els anomenats «lais»).
Durant els segles XIII-XIV en la literatura catalana hi ha un creixent per aquesta temàtica. Sabem que molts de trobadors varen fer traduccions de les obres de Chrétien de Troyes, hi ha tractats de cavalleria (Llibre de l’orde de CAVALLERIA. de RAMON LLULL) i algunes obres que intenten seguir l’esquema dels llibres de cavalleria: Blandínde ........................... o La faula del mallorquíGuillem de ..........................
BLANDÍN DE CORNUALLA                    LA FAULA DE GUILLEM DE TORROELLA

EVOLUCIÓ: NOVEL·LES CAVALLERESQUES.
Aquests textos prepararan el camí per a l’aparició de les NOVEL·LES CAVALLERESQUES en el segle XV. Es tracta de l’evolució del gènere i les seves característiques són:
 • realisme i versemblança
 • els cavallers protagonistes podrien ser qualificats de creïbles i realistes: guanyen i perden, tenen por, dubtes, estan malalts...
 • No hi ha elements màgics; es tracta d’històries plenament versemblants.
 • Estan escrites en PROSA
 • molts de pics apareixen fets i personatges històrics, per la qual cosa es poden localitzar cronològicament. El temps és pròxim, recent i conegut.
 • Els llocs on ocorren aquestes històries són reals, coneguts i propers.
En català comptam amb diverses obres precursores (per exemple l’anònima Història de Jacob .................), però les dues grans novel·les cavalleresques que culminen aquesta evolució són:
XALABÍNTIRANT LO BLANCCURIAL E GÜELFA
AutoriaData


Protagonista
Altres personatges


EspaisTempsEstructura i argument
Importància. Destaca per…


Cap comentari:

Publica un comentari