dimarts, 3 de març de 2020

RECORDATORIS ALUMNES DE BATXILLERAT

AQUÍ TENIU UN FULL DE RECORDATORIS QUE CONVÉ QUE TENGUEU SEMPRE PRESENT A L’HORA DE FER EXÀMENS. 


👀☝RECORDAU:


-Heu d’escriure correctament (sense faltes d’ortografia) els conceptes que s’han explicat i estudiat a classe. No hi ha excusa per no escriure bé conceptes com 
 • amor cortès
 • varietats geogràfiques
 • registre cientificotècnic
 • varietat estàndard
 • occità, català, llatí, àrab…
 • valencià
 • vocal neutra (no NEUTRE!!!)
 • ...
Per descomptat en aquesta remarca hi entren els títols i els noms dels autors estudiats: 
 • Ramon Muntaner
 • Bernat Desclot (no Bernat D’esclot)
 • Homilies d’Organyà (NO OMILIES D’ORDENYÀ!!!)
 • Doctrina Pueril
 • Blanquerna (NO “LA” BLANQUERNA!)
 • ...
-Els noms dels escriptors s’escriuen amb majúscula i normalment són anomenats pel nom i el llinatge o només pel llinatge. A més, convé no tractar-los de forma  massa informal.
Sí: 
 • Ramon Llull va escriure… 
 • Llull va escriure...
No: 
 • Ramon va escriure...
 • En Ramon Llull va escriure…


-Els títols de les obres van subratllats (o en lletra cursiva, si escriviu a ordinador). Si es tracta d’articles o de poemes es posen entre cometes. No s’han d’usar les dues coses a la vegada!
No:  “Llibre d’Amic e Amat”
Sí: 
 • Llibre d’Amic e Amat
 • “Cant de Ramon”


-Si se us demana “Quin és l’x..?” o “Quina és la x...?”, la resposta s’ha de donar completa i ben redactada: “La x  és tal…” i no contestar directament. 


-Si se us demana fer un esquema, s’ha de fer un esquema (guionets, ratlles, nombres…), no un resum. 
Igualment si se us demana explicar, la resposta s’ha de desenvolupar i no s’han de fer esquemes ni gràfics, si no és per complementar l’explicació que faceu. 


-Si se us demana definir o explicar el significat d’una paraula, s’ha d’explicar el màxim de complet possible i amb les pròpies paraules. Es pot posar un sinònim per completar la definió. A vegades es pot demanar escriure un sinònim. En aquest cap, no s’ha de definir la paraula. En ambdós casos, el significat o el sinònim s’han d’adequar al que té la paraula en el context del text. 


-Si es demana “Explica el significat metafòric” d’unes expressions, no basta explicar què volen dir, sinó per què volen dir això… Per exemple:
“Agafar les regnes de la vida”, 
 • vol dir agafar el control, prendre decisions…
 • I la frase “agafar les regnes” es refereix a menar un cavall, conduir-lo i comandar-lo… Igualment amb la vida.
Quan es diu que “algú no és aigua clara”:
 • vol dir que no és bona persona, que té dolentia que no deixa veure, etc. 
 • I “ser aigua clara” és perquè no és transparent com l’aigua, “és com aigua bruta”, que no deixa veure què hi ha de veres darrere la superfície… 


-És important LLEGIR BÉ ELS ENUNCIATS de les preguntes, perquè a vegades es diu “ELEGEIX X PARAULES” o “CONTESTA X PREGUNTES” i no s’han de fer totes! 


-Hi ha activitats que es poden fer sobre l’examen (les d’ortografia, emplenar, etc.), però les altres s’han d’escriure al full en blanc (per exemple, posar els sinònims o respondre a les preguntes de teoria). 


-Per a la gent que té més faltes d’ortografia, hauríeu de millorar això. Hi ha errors que no podeu cometre perquè sempre es repeteixen i els hauríeu de saber… Per exemple:
ÉS, SÓN, PERQUÈ, TAMBÉ, ESCRIPTOR, PERÒ, un ALTRE nin/ una ALTRA nina, LA HISTÒRIA, L’OBRA, LITERÀRIA, …
Us serà de gran ajuda si…

 • Us feis una llista d’errades que HEU D’EVITAR i la repassau de tant en tant. 
 • Feis dictats setmanals (dictats en línia)
 • Escriviu textos i redaccions amb atenció i me’ls mostrau. 
 • Feis copiats. 
 • Corregiu atentament les errades que us vaig marcant a totes les redaccions, exàmens, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari