dijous, 15 d’octubre de 2020

REPÀS DE LES CATEGORIES GRAMATICALS I ELS SINTAGMES (DOSSIER PÀGINES 1 a 3)

 REPÀS DE LES CATEGORIES GRAMATICALS I ELS SINTAGMES  (pàgines 1 a 3)

1. Escriu a quina categoria gramatical pertany cadascuna de les paraules subratllades en aquest text

Hi havia glans i fulles i una taca de tinta al mig. La tapava un gerro de llautó voltat de senyores fent garlanda, vestides només amb vels i amb els cabell deixats anar i voleiant, i aquest gerro era ple de roses vermelles i de margarides artificialsque s'aguantaven en un tou de molsa figurada. El cobretaula, amb les glans i la taca de tinta al mig, tenia un serrell amb tres rengles de nusos. El bufet era de fusta vermellosa, amb marbre rosa i, a sobre del marbre, un armari, i a dintre de l'armari, el vidre guardat. El vidre, vull dir les copes i el gerro de l'aigua i l'ampolla del vi que només són per fer bonic. Una finestrasempre foscadonava a un celobert: també hi donava la finestra de la cuina. (Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant.)

GLANS: nom/substantiu

LA: determinant (article)

UN: determinant (numeral o indefinit) 

DE: preposició

NOMÉS: adverbi

AQUEST: determinant demostratiu

ERA: verb

ROSES: nom/ substantiu

VERMELLES: adjectiu

ARTIFICIALS: adjectiu

QUE: pronom relatiu (ES REFEREIX A LES ROSES)

S'AGUANTAVEN: pronom reflexiu i verb

AMB: preposició

AL: contracció (preposició + determinant article)

EL: determinant article

ROSA: adjectiu

VULL: verb

QUE: pronom relatiu (es refereix a les copes, el gerro i l'ampolla)

FINESTRA: nom/substantiu

SEMPRE: adverbi (modifica un adjectiu)

FOSCA: adjectiu

DONAVA: verb

TAMBÉ: adverbi

HI: pronom  (es refereix al celobert)

2. Aquella nina menjava dues taronges vermelles i el fill de na Marta les volia.AQUELLA/DUES/EL/NA: DETERMINANTS
NINA/TARONGES/FILL/MARTA: NOMS
MENJAVA/VOLIA: VERBS
VERMELLES: ADJECTIU
I: CONJUNCIÓ
DE: PREPOSICIÓ
LES: PRONOM (les taronges)

 • Li diràs a en Pere que demà no aniré a veure-l perquè tenc classe de piano?

LI: pronom
DIRÀS: VERB
A: preposició
EN: determinant (article personal)
Pere: NOM/substantiu
QUE: conjunció (introdueix una subordinada que es pot canviar per AIXÒ: li diràs això)
DEMÀ: adverbi
NO: ADVERBI
ANIRE: VERB
A: preposició
VEURE'L: verb i pronom (a ell)
PERQUÈ: conjunció
TENC: verb
CLASSE: nom
DE: preposició
PIANO: NOM
 • Oh! No t’ho havia dit? Els llibres que havies demanat varen arribar ahir.

OH: interjecció

NO: adverbi

T'HO: pronoms (a tu/ això)

HAVIA DIT: verb

ELS: determinant article

LLIBRES. nom

QUE: pronom relatiu (es refereix als llibres)

HAVIES DEMANAT. verb

VAREN ARRIBAR: verb

AHIR: adverbi3. SINTAGMES

 1. dos amics especials: SN
 2. ahir vaig anar al cine: SV  (al cine és preposicional)
 3. molt simpàtic: SAdj
 4. escrivia una carta: SV  (UNA CARTA ÉS NOMINAL)
 5. a la platja: S prep   (la platja és nominal)
 6. més lluny: S Adv
 7. el fill de na Marta: SN
 8. ben avorrit: SAdj
 9. dorms massa: SV
 10. quatre llibres: SN
 11. amb alegria: Sprep
 12. molt alta: S Adj
 13. molt ràpidament: S Adv
 14. massa difícil: SAdj
 15. el llarg camí: SN
 16. He vist el teu ca pel carrer: SV  (EL TEU CA: NOMINAL/ PEL CARRER: PREPOSICiONAL)
 17. vivia sol: SV
 18. poc simpàtic: SAdj
 19. molt malament
 20. Des de l'any passat: S prep. (l'any passat nominal)
 21. a les fosques: PREPOSICIONAL
 22. massa prest: adverbial
 23. plou: verbal
 24. en Joan: nominal
 25. les meves germanes petites: nominal
 26. no ploris: verbal

4. INDICA ARA ELS SINTAGMES. Recorda que n’hi ha que poden estar inclosos dins altres.

 • Aquella nina menjava dues taronges molt vermelles.

  • aquella nina: nominal
  • menjava dues taronges molt vermelles: verbal
  • dues taronges: nominal
  • molt vermelles: adjectival
 • El germà de la nina volia les taronges.

  • el germà de la nina: nominal
  • de la nina: preposicional
  • la nina: nominal
  • volia les taronges: verbal
  • les taronges: nominal
 • Demà tenc classe de piano.

  • demà: adverbial
  • tenc classe de piano: verbal
  • classe de piano: nominal
  • de piano: preposicional
 • Els llibres de filosofia encara no han arribat.

  • els llibres de filosofia: nominal
  • de filosofia: preposicional
  • encara: adverbial
  • encara no han arribat: verbal
 • Els meus pares s’han comprat un cotxe nou de color vermell.

  • els meus pares: nominal
  • s'han comprat un cotxe nou de color vermell: verbal
  • un cotxe nou de color vermell: nominal
  • de color vermell: preposicional
  • color vermell: nominal

Cap comentari:

Publica un comentari